Chào mừng bạn đến với website Trường trung học phổ thông Đức Tân - Hàm Tân - Bình Thuận Trang chủ     Giới thiệu     Liên hệ     Góp ý - gửi bài     Hộp thư 
  Thời khóa biểu      Xem điểm      Cựu học sinh      Hình ảnh 
CHI BỘ ĐẢNG  >  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG:

Kế hoạch Chi bộ v/v Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI


Admin  


Chi bộ Trường THPT Đức Tân


      ĐẢNG BỘ HUYỆN HÀM TÂN                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT ĐỨC TÂN
                            *                       Hàm Tân, ngày 06 tháng 9 năm 2011
              Số: 04 - KH/CBĐT


  KẾ HOẠCH
  CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT ĐỨC TÂN ( KHÓA I)
                  V/v Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI                                   

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Chi bộ  trường THPT Đức Tân đề ra kế hoạch với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
I.MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  gắn kết chặt chẽ nội dung triển khai chung của cấp ủy địa phương với yêu cầu đặc thù của ngành theo nội dung các cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo ” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên trong các hoạt động của nhà trường.
 - Thực hiện nghiêm túc nội dung điều chỉnh, giảm tải theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong dạy học và kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Tăng cường sử dụng triệt để các thiết bị dạy học. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả trong giảng dạy và quản lý. Đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, ý thức trách nhiệm của học HS đối với XH
 - Tiếp tục tăng cường các giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh khá, giỏi.
 - Tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành tốt luật lệ giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, giáo dục thể chất và y tế trường học, phòng chống tai nạn, thương tích. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 08/9/2011 của UBND Tỉnh về tăng cường chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, phòng chống các tệ nạn và bạo lực trong học sinh.
 - Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Cải thiện, củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp, tu sửa nhà công vụ cho giáo viên.
II.NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
Chi bộ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể nhà trường tập trung triển khai thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX đã đề ra. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu sau:
  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, pháp luật:
    1.1. Đối với giáo viên , công nhân viên :
- Quan tâm bồi dưỡng giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật theo qui định của ngành, các cấp ủy đảng; tạo điều kiện cho GV,CNV được theo học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về Đảng; nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thông qua báo chí để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ,
  - Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho CB,GV,CNV, qua đó hiểu được sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là quan điểm, đường lối phát triển giáo dục, chủ động xây dựng chương trình hành động, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục ở đơn vị .
 - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” gắn kết chặt chẽ nội dung triển khai chung của cấp ủy địa phương với yêu cầu đặc thù của ngành theo nội dung các cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên trong các hoạt động của nhà trường, từng cán bộ công chức, viên chức, mỗi thầy giáo, cô giáo phải  không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, cộng đồng trách nhiệm, nêu cao vai trò sư phạm mẫu mực của nhà giáo, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo.
      * Chỉ tiêu: Xếp loại đạo đức nghề nghiệp GV,CNV hàng năm: Tốt 90%; Khá 10%, không có GV,CNV xếp loại trung bình, yếu, kém; không có GV,CNV vi phạm kỷ luật.
     1.2.Đối với học sinh :
   - Triển khai và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các chủ trương của ngành của địa phương và các ngành liên quan như : Công an , Quân sự , Đoàn TNCS HCM, Văn hóa – Thông tin, TDTT, Tư pháp để làm tốt công tác tư tưởng, chính trị, ý thức đạo đức, chấp hành pháp luật đối với học sinh, chú ý  phối hợp sức mạnh trong và ngoài nhà trường, giáo dục học sinh thực hiện tốt nội quy, kỷ luật nhà trường. Giáo dục động cơ, thái độ, phương pháp sáng tạo, chủ động trong học tập, nghiêm túc trong học tập, kiểm tra, thi cử, thi đua thực hiện tốt về  hạnh kiểm, có giải pháp phối hợp tích cực để phòng ngừa từ xa để học sinh thực hiện tốt ATGT khi đi đường,  phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, đặc biệt là văn hóa phẩm độc hại, ma túy, HIV/AIDS, game online xấu, băng nhóm gây rối đánh nhau…
           - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chủ nhiệm lớp. Phối hợp giữa các lực lượng giám thị, đoàn thể, GVCN băng Quy chế phối hợp để giáo dục học sinh; Chỉ đạo hoạt động của tổ cờ đỏ, đội Thanh niên xung kích, học sinh trực trường, đội phát thanh học đường, động viên học sinh tham gia " Hộp thư xanh ", giúp nhà trường xử lý, uốn nắn những vi phạm một cách kịp thời, tạo sự thống nhất đồng bộ trong việc xây dựng kỷ cương và nền nếp của nhà trường .
- Tham mưu Công an Huyện, Phòng GD&ĐT Hàm Tân cùng đơn vị thực hiện Quy chế phối hợp trong việc giữ gìn an ninh trật tự trường học. Tích cực phối hợp với chính quyền, công an địa phương giúp trường giữ gìn tốt trật tự, an toàn trường học.
- Duy trì sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp theo từng chủ điểm, chú ý xây dựng chương trình lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, ứng xử cho học sinh, thực hiện tốt ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, đặc biệt là văn hóa phẩm độc hại, ma túy, HIV/AIDS, game online xấu, băng nhóm gây rối đánh nhau … trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp và trong các buổi sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 - Khai thác truyền thống hiếu học trong nhân dân …nhằm kích thích tinh thần thi đua học tập, rèn luyện của học sinh, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, lớp để chăm lo cho học sinh yếu , kém, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để học sinh bỏ học vì gia đình nghèo, khó khăn kinh tế.
 - Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy nhà trường trên tinh thần tạo điều kiện để học sinh có cơ hội sửa chữa khuyết điểm để trở thành người tốt.
* Chỉ tiêu: Xếp loại hạnh kiểm hàng năm khá tốt : 85 % ; TB: 12 %; yếu : 3 %
             Duy trì sĩ số : Khối 11,12 :  98 % ;  Khối 10  :  95 %  
  2. Giảng dạy các bộ môn văn hóa:
       2.1. Đối với Giáo viên:
       2.1.1.Thực hiện kế hoạch dạy học:
  - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung điêu chỉnh, giảm tải trong giảng dạy và kiểm tra, tiếp tục áp dụng phân phối chương trình“ Khung” thời lượng cho từng bài, từng chương, vì vậy qua thực tế giảng dạy các năm, qua yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu giảm tải, các tổ bộ môn thống nhất phân bố lại các tiết cụ thể, tạo thành chương trình khung 37 tuân thực học chính thức của trường, đảm bảo thời lượng dạy lý thuyết, thực hành một cách hợp lý, khoa học, tránh việc tự ý phân bổ thời lượng một cách tùy tiện, thiếu khoa học .
- Tiếp tục thực hiện nội dung chủ đề tự chọn bám sát - chủ yếu tập trung vào kiến thức ôn tập cho học sinh ( Công văn số 7475/BGD&ĐT- GDTrH ngày 15/8/2008).
- Các lớp 11,12 GDTX  giảng dạy theo chương trình, sách giáo khoa ở ban cơ bản, gồm 7 môn bắt buộc, tự chọn theo chương trình bám sát, chủ yếu tập trung ôn tập kiến thức cho học viên.
       2.1.2. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh:
  - Đẩy mạnh cuộc vận động đổi mới phương pháp giảng dạy của thầy , học tập của trò, tăng cường  gắn việc dạy – học với thực tế cuộc sống , lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục chính trị , tư tưởng của cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” với “ Dạy - học kỹ năng sống ”.
- Chỉ đạo việc đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giảm tải, theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo phù hợp với từng học sinh; đảm bảo thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không ” của Bộ GD&ĐT, hạn chế những tiêu cực trong dạy thêm, học thêm.
- Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng Ngân hàng đề ngày một phong phú theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, theo chương trình giảm tải, đòi hỏi người học phải thông hiểu, biết vận dụng kiến thức.
 - Tiếp tục sử dụng và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị dạy học, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện chương trình, đặc biệt các tiết thực hành và các tiết có sử dụng thiết bị dạy học bắt buộc, lưu ý, rà soát lại các dụng cụ thiết bị thí nghiệm, thực hành, thay thế những dụng cụ hư hỏng, bổ sung mới dụng cụ, hóa chất còn thiếu để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu dạy- học.
- Trên cơ sở tập huấn công tác tổ trưởng chuyên môn, các tổ tập trung đổi mới chất lượng sinh hoạt chuyên môn.
      2.1.3. Nâng cao hiệu quả học tâp:
- Thành lập tổ cán sự bộ môn ở các lớp, dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn để các em học sinh giúp đỡ nhau trong học tập, phát động thi đua “ Đôi bạn học tập, Nhóm bạn học tập cùng tiến”.
- Thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Toán học, Tin học.
- Tổ chức phụ đạo và bồi dưỡng kiến thức nâng cao, tạo điều kiện cho học sinh khối 12 dự thi Tốt nghiệp THPT, luyện thi CĐ, ĐH đạt kết quả tốt, sắp xếp thời gian để phụ đạo cho học sinh khối 10,11.
- Phân công GV chịu trách nhiệm bồi dưỡng HS giỏi, thời gian đầu giáo viên tìm tài liệu  cho học sinh tự nghiên cứu, tự làm bài tập, giáo viên định hướng giúp đỡ , trước thời gian thi học sinh giỏi chính thức từ 1-1,5 tháng nhà trường tổ chức cho giáo viên trực tiếp bồi dưỡng.
* Chỉ tiêu:
          + Xếp loại học lực hàng năm Khá , Giỏi : 20 %, lên lớp thẳng 78 %
          + Có học sinh giỏi cấp Tỉnh
          + Tốt nghiệp THPT vượt  mức bình quân của Tỉnh
3. Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:
    3.1.Bố trí, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ :
- Tiếp tục quán triệt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đến từng cán bộ, giáo viên- CNV trên cơ sở đó kiện toàn bộ máy tổ chức nhà trường.
           - Quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; Tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ tại chỗ cho giáo viên trẻ, tạo điều kiện để GV thi đầu vào học nâng cao trên chuẩn, được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, pháp luật đảm bảo giáo viên có năng lực và phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, nắm vững được chương trình, sách giáo khoa, biết áp dụng các phương pháp dạy học tích cực và sử dụng thành thạo phương tiện, thiết bị dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
 - Thư viện tăng cường việc mua sắm sách báo, thông qua giáo viên giúp trường mua các loại sách hướng dẫn giảng dạy, sách tham khảo, tài liệu chuyên môn, xây dựng tủ sách dùng chung của nhà trường tăng về số lượng, hiệu quả về chất lượng, để giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức, cập nhật  thời sự phục vụ cho công tác giảng dạy.
 - Tổ chức thao giảng, hội giảng, qua đó chọn lọc giáo viên, phân công tổ chuyên môn bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện để GV tham gia GV dạy giỏi cấp tỉnh đạt kết quả tốt.
 - Tiếp tục triển khai việc tổ chức đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng theo thông tư số 29 và Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên theo thông tư 30 của Bộ GD&ĐT, phổ biến cho tất cả các thành viên trong nhà trường thông hiểu được nội dung, ý nghĩa của việc đánh giá, từ đó đề ra kế hoạch, biện pháp phấn đâu đạt chuẩn, vượt chuẩn nghề nghiệp.
 * Chỉ tiêu: Đến năm 2020 GV trên chuẩn đạt 10%
          Có GV dạy giỏi cấp tỉnh/ năm tổ chức thi
     3.2. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần:
 - Cùng với công  đoàn, hội CMHS, hội Khuyến học và các tổ chức xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ, nhất là lúc bệnh tật, khó khăn đột xuất, tu sửa nhà cộng vụ cho giáo viên …..
 - Đưa việc dạy thay tương trợ, làm thay tương trợ thành qui định hợp lí, tạo điều kiện cho giáo viên, công nhân viên an tâm công tác.
- Phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, theo hướng vừa thuận lợi, hài hòa cho GV trong đời sống vừa đảm bảo chất lượng trong giảng dạy, công tác của nhà trường.
- Cùng với Công đoàn cơ sở tạo điều kiện cho GV- CNV vay vốn từ các nguồn quỹ phát triển quốc gia để hỗ trợ thêm đời sống GV-CNV.
-Triển khai thực hiện cuộc vận động " Kỉ cương , tình thương, trách nhiệm ", trên cơ sở thực hiện tốt qui chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ trong hoạt động cơ quan.
4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài chính:
            - Tiếp tục tham mưu cho Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Thuận, các ngành, các cấp liên quan giúp trường THPT Đức Tân Quy hoạch tổng thể, xây dựng cơ sở vật chât giai đoạn 2 ( Dãy Hành chính, hiệu bộ và Thí nghiệm thực hành, bộ môn ).   
 -  Tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học,  sách, báo, tài liệu chuyên môn, giữ vững danh hiệu Thư viện tiên tiến… Chú ý nâng cao hiệu quả sử dụng phòng Tin học, phòng Thí nghiệm thực hành Hóa, Sinh hiện có, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, giảng dạy, chú ý tuyên truyền cho giáo viên, học sinh ý thức bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị, tiết kiệm điện, nước, nguyên liệu hóa chất phục vụ dạy học.
 - Có kế hoạch thường xuyên tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm các thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu quản lý, công tác của đơn vị .
- Đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục: Thực hiện thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGD&ĐT- BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức tổ chức bộ máy, biên chế đối với sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo, phân cấp quản lý tài chính cho các cơ sở giáo dục nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của các cơ sở giáo dục theo tinh thần Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Quản lý tốt thu chi ngân sách, các loại phí theo Quy chế Chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo tính tiết kiệm, công khai kịp thời, đúng nguyên tắc.
5. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tâp:
-Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, thông qua CMHS, các đoàn thể, tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường, thông qua trang Web, thư điện tử ( email) của đơn vị.
-Xây dựng mối quan hệ cộng tác, phối hợp với các ngành, các cơ quan, các đoàn thể, Hội khuyến học Huyện, Hội Khuyến học của trường, Hội CMHS để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển nhà trường, khai thác truyền thống hiếu học của địa phương, thôn xóm, dòng họ để động viên thi đua học tập trong học sinh, hạn chế được các tai, tệ nạn xã hội, tranh thủ sự ủng hộ  của toàn xã hội làm cho  nhà trường phát triển và thật sự là của dân, do dân và vì dân.
-Vận động CMHS tích cực phối hợp với nhà trường, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho đội ngũ, hoạt động của nhà trường, quan tâm đến công tác giáo dục toàn diện cho con em mình, thực hiện thành công các cuộc vận động của Đảng, Chính phủ và của Ngành Giáo dục – Đào tạo.
6. Công tác lao động, hướng nghiệp, bảo vệ mội trường:
 - Tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy môn Hướng nghiệp theo hướng dẫn: Tích hợp với môn Công nghệ khối 10, dạy tập trung ở khối 11,12.
 - Tổ chức các buổi sinh hoạt hướng nghiệp, góp phần định hướng nghề nghiệp tương lai cho học sinh, hướng dẫn học sinh khối 12 làm hồ sơ đăng ký dự thi cao đẳng, đại học, THCN chặt chẽ.
 - Tổ chức lao động vệ sinh phong quang trường lớp, tu sửa và bảo vệ CSVC, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; trồng và chăm sóc cây bóng mát, cây cảnh, vườn hoa.
- Giáo dục, tuyên truyền cho GV, HS ý thức tự giác bảo vệ, vệ sinh môi trường, thực hiện “ Ngôi trường không khói thuốc ”, cho học sinh trang trí tranh ảnh phong cảnh trong phòng học,  cam kết không làm bể kiếng, viết, vẽ bậy, bôi bân trên ghế, bàn học, tường, bảng, nền phòng học … đặc biệt giữ gìn vệ sinh thường xuyên  khu vực vệ sinh của học sinh, chỉ đạo cho đội Cờ đỏ chấm điểm vệ sinh các lớp chặt chẽ hơn.
7. Giáo dục thể chất, văn nghệ, thẩm mỹ, Quốc phòng- an ninh: 
-  Khối chuyên môn, Tổ Lý, Tin, TD theo dõi giờ giấc chương trình dạy Thể dục, Quốc phòng -An ninh; quy định khu vực giảng dạy hợp với nội dụng từng bài, quản lý tốt giờ dạy, không làm ảnh hưởng đến các lớp học môn khác, đưa vào giảng dạy nội dung tự chọn một số môn thể thao ở các khối lớp.
 - Bố trí sắp xếp giờ dạy học Thể dục, Quốc phòng- An ninh  khác với buổi học chính khóa, đảm bảo môn học Quốc phòng –An ninh phải được Ban giám hiệu duyệt giáo án trước khi tổ chức giảng dạy.
 -Chỉ đạo Ban lao động kết hợp với Ban TDTT tổ chức làm vệ sinh, trồng cây xanh, xây dựng củng cố ổn định sân bãi tập luyện, chủ động tham mưu cho nhà trường mua sắm thêm dụng cụ tập luyện TDTT, Quốc phòng – An ninh còn thiếu. 
- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác Y tế học đường như sơ cấp ban đâu, tổ chức và tuyên truyền các biện pháp giữ gìn vệ sinh, phòng dịch, bảo vệ sức khỏe cho giáo viên, công nhân viên và học sinh;
- Ban TDTT có kế hoạch tập luyện,  phối hợp với Đoàn, Hội phát động phong trào tự rèn luyện TDTT ở nhà, nâng cao thể lực và năng lực thi đấu ở một số bộ môn trong Hội khỏe Phù đổng cấp trường, làm cơ sở tham gia Hội khỏe cấp tỉnh.
  - Ban Văn nghệ lên kế hoạch tập luyện các bài hát cộng đồng, truyền thống, dân ca ( một bài / tháng ). Tổ chức tập luyện văn nghệ văn nghệ  do tỉnh tổ chức.
 - Cùng với tổ chức Đoàn TNCSHCM, Hội LHTN tổ chức hội thảo, mạn đàm về quan điểm thẩm mỹ cho học sinh toàn trường.
 - Phát động phong trào sáng tác văn, thơ, hò, vè, truyện ngắn…trong giáo viên và học sinh từng năm nhằm tích lũy làm nội dung xuất bản tập Kỷ yếu 20 thành lập trường.
8. Công tác kế hoạch, quản lý, thi đua:
- Nhà trường xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch hoạt động từng tháng và lên lịch công tác hàng tuần trên cơ sở thống nhất kế hoạch của các tổ chức, đoàn thể của toàn trường; Hình thành thói quen cho CB, GV- CNV làm việc theo kế hoạch, lịch công tác và thông báo cụ thể của các tổ chức trong  nhà trường.
- Lên kế hoạch kiểm tra nội bộ và chỉ đạo tổ chức kiểm tra đúng theo kế hoạch kết hợp với việc tăng cường kiểm tra soạn giảng, dự giờ không báo trước, tăng cường dự giờ giáo viên mới, giúp GV thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học, Các tổ chuyên môn có kế hoạch đầu tư tốt phong trào " GV dạy giỏi ” thông qua kiểm tra nội bộ, thông qua  kế hoạch thường xuyên của tổ,  giúp GV nâng cao tay nghề giảng dạy, đồng thời xây dựng lực lượng cốt cán chuyên môn của tổ, của trường.
-  Động viên GV- CNV phát huy tinh thần dân chủ trong việc xây dựng kế hoạch nhà trường.
- Củng cô, hoàn thiện Quy chế làm việc và thực hiện dân chủ trường học, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế đã ban hành.
- Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGD& ĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đôi với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
- Củng cố, hoàn thiện tổ Công nghệ  thông tin, đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác  của nhà trường ( công tác quản lý nhấn sự; hộp thư điện tử xử lý thông tin đi, đến; các phần mềm quản lý chuyên môn dạy và học, quản lý điểm, sĩ số ….   ), xây dựng và cập nhật hoạt động trang Web của đơn vị.
         - Quán triệt cho toàn đội ngũ đổi mới về lề lối làm việc và tác phong công tác, tìm hiểu, học tập đê nâng cao sự am hiểu công việc chuyên môn, hành chính …thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, những quy định về cải cách hành chính, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước và quy chế của Ngành, phát huy tính sáng tạo, năng động của các tổ chức, đoàn thể và các cá nhân trong nhà trường.
- Chỉ đạo tổ Văn phòng chủ động mua sắm bổ sung và quản lý tốt trang thiết bị dạy học, sách báo, tài liệu, công tác lưu trữ hô sơ, xử lý công văn đi, đến, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định … Tổ chức bảo vệ CSVC của nhà trường không để mất mát tài sản, đảm bảo tốt an ninh trật tự trường học.
- Kiên quyết xử lý những vi phạm có tính hệ thống, chậm tiến bộ trong mọi công tác, đặc biệt là việc vi phạm về quy chế chuyên môn, tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng xét cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp, vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
 - Hoàn chỉnh về yêu cầu tự đánh giá, kiểm định chất lượng của nhà trường, đảm bảo tự đánh giá một cách toàn diện, trung thực  theo Luật Giáo dục, Chỉ thị số 46/2008/CT – BGD&ĐT, Quyết định số 80,83/2008/QĐ-BGD&ĐT và  hướng dẫn tự đánh giá, kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT, từ đó đề ra biện pháp điều chỉnh dần để nâng cao chất lượng toàn diện của trường.
            - Đảm bảo yêu cầu về thông tin báo cáo từ GV- CNV, các tổ chức đoàn thể đối với nhà trường; Nắm bắt, cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin hộp thư điện tử của Sở GD- ĐT và ngược lại, tránh tình trạng báo cáo không trung thực, thiếu chính xác chạy theo thành tích và báo cáo không kịp thời.    
         - Đăng ký thi đua kịp thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua, phát động phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm đi vào thực chất, có sơ, tổng kết, khen thưởng để rút kinh nghiệm, tạo thêm động lực nâng cao hiệu quả công tác của mỗi thành viên, mỗi tổ chức trong nhà trường, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
* Chỉ tiêu : hàng năm
            - Lao động Tiên tiến:  30  người ( 52,6 % ).
  - Chiến sĩ Thi đua  cơ sở: 10 người (17,5 % ).
  - Chiến sĩ Thi Đua cơ sở phải có SKKN được HĐKH nhà trường xếp loại và sau đó được áp dụng phổ biến ở trường.
 - Thư viện, thiết bị đạt danh hiệu: Tiên tiến.
 - Nhà trường và 60% các tổ chuyên môn, nghiệp vụ đạt danh hiệu từ Lao động tiên tiến trở lên.
9. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở:
   9.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban giám hiệu, của các tổ chuyên môn, nghiệp vụ, củng cố tổ chức, bộ máy cán bộ đủ sức làm tốt chức năng quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường.    
   9.2. Tăng cường lãnh đạo đối với các đoàn thể, chỉ đạo và đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đảm bảo 100% các đoàn thể đều đạt Vững mạnh.
   9.3. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chính trị tư tưởng. Tiếp tục chỉ đạo sâu rộng việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng” làm theo” gắn với thực hiện nghiêm túc các nội dung “ xây chống”.
 Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện có chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo và phát triển đảng viên mới.
* Chỉ tiêu : hàng năm
 - Kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh : 100% thanh niên đủ tiêu chuẩn .
 -  Kết nạp Công đoàn : 100% GV,CNV đủ tiêu chuẩn .
 - Giới thiệu thanh niên, Công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp: 3 người
- Kết nạp đảng viên mới: 3 người
 - Kết quả xếp loại cuối năm :
    + Đoàn TNCS Hồ Chí Minh : Danh hiệu vững mạnh
    +  Công đoàn cơ sở : Danh hiệu vững mạnh
    +  Chữ Thập đỏ :  Tiên tiến
    + Hội Khuyến học: Xuất sắc
   + Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh.                       
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Căn cứ kế hoạch của chi bộ, Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt sâu kỷ trong đảng viên, cán bộ, giáo viên, đoàn viên, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                 TM/ CHI BỘ
- Ban Thường vụ Huyện ủy (B/C)                                                       BÍ THƯ
- Các Ban của Huyện ủy( B/C)
- Ban giám hiệu THPT Đức Tân
- Các đoàn thể, các tổ CM,NV của trường
- Các đảng viên của chi bộ
- Lưu VP chi bộ

                                                                                                     Ngô  Khánh

 

 


Bookmark and Share         Quay về       In trang này

Các tin khác


  Tóm tắt Kế hoạch năm học 2011-2012

  Diễn văn Bế mạc Hội nghị CB-CC Trường THPT Đức Tân

  Hội nghị Công đoàn cơ sở trường THPT Đức Tân năm học 2011-2012

  Toàn văn Diễn văn Khai giảng năm học 2011-2012 của Thầy Ngô Khánh - Hiệu trưởng

  Toàn văn phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Thu; Tỉnh ủy viên-Bí thư Huyện ủy huyện Hàm Tân nhân ngày khai giảng năm học 2011-2012

  Thư của Chủ tịch Nước nhân ngày khai giảng năm học 2011-2012

  Hoạt động Công đoàn của Trường THPT Đức Tân

  Lễ Khai giảng năm học 2011 - 2012

  Lê Văn Đức- lớp 10A2 đạt giải ba kỳ thi toán học sinh giỏi quốc gia.

  Kế hoạch khai giảng năm học 2011 - 2012

  Kế hoạch tháng 8 & 9 năm 2011

  HỒI ỨC - Thầy Nguyễn Đăng Lộc

  Vì sao học sinh bỏ học?

  10 học bổng toàn phần của Vinamilk

  Ảnh kỷ yếu Trường trung học phổ thông Đức Tân - P.5


Xem theo ngày:        
 Lên đầu trang
  TÀI NGUYÊN

 SKKN đề tài:GIẢI PHÁP EXCEL HỖ TRỢ LÀM MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 SKKN đề tài: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn TNCSHCM
 Đáp án chính thức các môn thi ĐH đợt 2 của Bộ GD & ĐT
 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi, đáp án đại học đợt I khối A, A1 và V năm 2013.
 Giáo án Tin học 10 (giảm tải)
 55 đề ôn thi Tốt nghiệp môn Toán
 Giải Toán trên Casio500 và MS570Ms
 Đáp án các môn thi đại học đợt 1
 Phương trình lượng giác
 Tiện ích xếp phòng thi trong Nhà trường
 FileFormatConverter - Đọc Word 2007 trên word 2003
 Word to Pdf Converter Free
 E-book chiến lược học tập
 Tạo bài giảng Elearning bằng iSpring Presenter
 AVG Anti-Virus
Xem tất cả
  VĂN BẢN PHÁP QUY

 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân
 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người
 Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục MN, GDPT và GDTX
 Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học
 Quyết định ban hành điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thú VIII - 2012
 Quyết định ban hành điều lệ giải điền kinh và cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2011
Xem tất cả

  TÌM KIẾM


  HÌNH ẢNH


Một số hình ảnh Hoạt động kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10


ẢNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013
Hình ảnh lễ khai giảng năm học mới - P.3


Hình ảnh lễ khai giảng năm học mới - P.2


Hình ảnh lễ khai giảng năm học mới - P.1


  LIÊN KẾT WEBSITE

Cơ quan Đảng, Nhà Nước


Các trường Đại học


Các trường THPT


Các Sở GD-ĐT


Các Website thông tin  Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Truyền thống   |   Tài nguyên   |   Bản tin   |   Kế hoạch   |   Thời khóa biểu   |   Điểm học sinh   |   Góp ý - xây dựng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỨC TÂN
Địa chỉ: TÂN MINH - HÀM TÂN - BÌNH THUẬN
Địa thoại: 062.3878873 - Fax: 062.3878873
Email: c3ductan.binhthuan@moet.edu.vn - Website:www.truongthptductan.edu.vn